Trung-tam-ho-tro-sinh-vien-dh-nganhang-tp-hcm
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (CSB: Center for Student Support of Banking University) là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Chức năng chính của Trung tâm là tham mưu cho Ban Giám hiệu, tổ chức và quản lý các hoạt động hỗ trợ sinh viên. Trung tâm còn là đầu mối kết nối giữa các Doanh nghiệp, Ngân hàng, Nhà tài trợ với sinh viên, học viên thông qua các hoạt động quan hệ Doanh nghiệp, tìm kiếm nguồn tài trợ, Tổ chức tư vấn hướng nghiệp,…được tổ chức thường xuyên.

ĐỊA CHỈ WEBSITE: CSB.EDU.VN

Khách hàng:

Trung Tâm Hỗ Trợ SV – ĐH Ngân hàng TP HCM.

Công việc:

Lập trình website

Thực hiện bởi:

Hoàng Thành

Bình luận facebook

Bình luận facebook

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit